Detta gäller vid bokning/avbokning/sen ankomst/utebliven ankomst m.m

Att boka och bo på Kungsbacka vandrarhem

Allmänt

Bästa Gäst!

Innan du bokar, var noga med att ta del av den information Du får på vår hemsida. För gruppbokningar och övriga arrangemang gäller särskilda regler. Var god ring 0300-38160.

Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen, eller skriftligen, t.ex. via e-post som du anger vid bokningstillfället. Du och Kungsbacka Vandrarhem har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se ”Avbeställning och utebliven ankomst” i detta dokument. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Priset är prutat och klart!

Ankomst och avresa

Rummet står till ditt förfogande tidigast från kl. 18.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 10.00.

Sen ankomst

Rummet är reserverat för ankomst mellan 18-21.00. Räknar du med att komma senare än kl.21.00, måste du meddela vandrarhemmet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst, eller att vandrarhemmet är stängt.

Avbeställning och utebliven ankomst

Vid avbeställning och utebliven ankomst gäller följande:

• Avbeställning skall ske senast 48 timmar innan ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer samma dag du skulle anlända, så måste du betala för ett dygn.

• Om vandrarhemmet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta dessa.

Avresa före den avtalade tidens utgång

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång, får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning, dvs utöver den tid du faktiskt bott på vandrarhemmet, betalar du alltså för ytterligare ett dygn. Om det bara är en natt kvar efter din ändring, betalar du för hela den ursprungliga bokningstiden. Återstår fler nätter får du kostnaden tillbaka.

Vistelse på obestämd tid

Bor du på vandrarhemmet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du skall resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn.

Om vandrarhemmet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

FAQ

Inredning anpassad till gäster med funktionshinder

Vi har ett rum med två bäddar och toalett vägg i vägg på första våning som eventuellt kan fungera för gäster med vissa funktionsnedsättningar. Dock måste man kunna stå och gå något lite grann. Precisera önskemålen när du vill boka, så kan vi svara på om vi kan erbjuda detta rum.

Rökning

Det är absolut förbjudet att röka inom vandrarhemmets lokaler eller ut genom fönstret. Vid överträdelse av rökförbudet ombeds gästen att genast lämna vandrarhemmet utan krav på återbetalning. Vandrarhemmet har också rätt att debitera kunden kostnaden för tvätt av textilier och utebliven hyresintäkt m.m.

Husdjur

Vandrarhemmet kan inte acceptera husdjur av något slag.

Wifi

Vandrarhemmet tillhandahåller gratis internetuppkoppling.

Frukost

Har du särskilda önskemål vad gäller frukostmaten (laktosfritt, glutenfritt m.m.) måste du framföra detta vid bokningstillfället.

Parkering

Vandrarhemmet har en stor och gratis parkeringsplats för sina gäster.

Sovsäck

Vi accepterar inte sovsäck, på grund av smittspridning.

Närhet till allmänna kommunikationer

Vandrarhemmet ligger endast 400 m från pendeltågsstationen Anneberg. Det tar endast 20 minuter till Göteborgs Centralstation. Det är en fin och belyst gång och cykelväg till och från pendeltågsstationen.

Besök på rummet

Gäst får ta emot besök på rummet, men besöket måste lämna senast kl 21.00. Om du som gäst fått ett dubbelrum, fast du betalat för ett singelrum, är det absolut förbjudet att ta in en ytterligare person på rummet utan att informera vandrarhemmet. Du måste betala för den ytterligare gästen. Blir ni påkomna utan att betalning har gjorts, får bägge omedelbart lämna vandrarhemmet utan återbetalning.

Bokningsavgift och förskottsbetalning

Vandrarhemmet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning om din bokning till exempel omfattar många rum eller stor summa, för att din bokning skall vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rum utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har vandrarhemmet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen, se regler för gruppbokningar. 

Förskottsbetalning går också bra om man inte kan betala kontant. Betalningen skall vara synlig på kontot minst 3 bankdagar innan ankomst.

Betalning

Huvudregeln är att boendet betalas kontant eller med swish, ej med kort, vid incheckningen. Vi har ingen kortmaskin. Företag kan faktureras om så önskas.

Förvaring av värdesaker och bagage

Rätt att kvarhålla resgods

Vandrarhemmet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Vandrarhemmet har inte möjlighet att förvara ditt bagage i låst bagagerum.Vandrarhemmet ansvarar inte för din egendom.

Värdefull egendom

Är din egendom av högt värde som tex dator, mobiltelefon, kamera, smycken, m.m bör du ta med det när du lämnar vandrarhemmet. Vandrarhemmet ansvarar inte för förlust av värdefulla saker, som lämnas utan uppsikt.

Din egen säkerhet

Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, och brandsläckare finns. Denna information finns på i ditt rum, i särskilda utrymningstavlor på varje våning, eller i receptionen. Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.

Gästens ansvar vid skada

Du som gäst är ansvarig för skada eller förlust som du själv eller dina medresenärer vållar inom vandrarhemmet eller dess verksamhet. Har en skada eller förlust inträffat, är det gästens ansvar att genast meddela receptionen muntligt eller skriftligt vad som har hänt.

Till sist

Denna information baseras på den praxsis som utvecklats inom branschen under många år. Vi som arbetar på Kungsbacka Vandrarhem gör allt vi kan för att göra din vistelse så angenäm som möjligt. Vi arbetar för god branschetik och god affärssed. Det som är bra kan säkert bli ännu bättre. Har du synpunkter eller råd, framför dem gärna, och då direkt till vandrarhemmets ledning.

Tack för att du valt att  boka och bo på Kungsbacka Vandrarhem