Historia

Huset byggdes i mitten av 1800-talet, och var från början ett fängelse för vanartiga flickor från Göteborg som behövde komma långt ut på landet, långt från storstadens frestelser. Man kan gissa att man var tillräckligt vanartig på den tiden om man tex hade barn utanför äktenskapet. I huset fanns också en hushållsskola för dessa flickor, men den var också öppen för flickor runt om i bygden som behövde lära sig hushållssysslor. För de vanartiga flickorna var syftet att höja deras status så att de kunde ta anställning som hembiträde eller bli gifta.Verksamheten fortsatte till mitten av 1900-talet då man lade ner hushållsskolan och slutade låsa in kvinnor.

Huset stod och förföll fram till 60-talet då en driftig möbeldesigner köpte huset och startade möbeltillverkning. Som mest hade han 25 anställda. Många var de bygdens pojkar och män som fick sin utkomst från fabriken under årens lopp. Fabrikören bodde själv i husets nedre del med sin familj, fru och tre barn, och byggde till huset så det bildades en innergård. Han behövde lokaler med plats för lager av tyger och skinn och mer utrymmen för tillverkningen. Tragiskt nog dog fabrikören i en bilolycka 1985. En av sönerna fortsatte med möbelförsäljning i en mindre del av huset men stora delar stod tomma och outnyttjade.

I mitten av 90-talet köpte kommunens ena allmännyttiga bostadsbolag hela anläggningen och startade ett småföretagarhus. 1 Juli 2006 startade Kungsbacka vandrarhem sin verksamhet i den delen av huset som fabrikören bodde i och andra våningen, tillsammans 9 rum. 2008 bestämdes att de två allmännyttiga bostadsbolagen i kommunen skulle slås samman och VD n för det nya bolaget bestämde att man skulle avyttra sådant som inte hörde till kärnverksamheten. Numera ägs hela anläggningen av Fastighetsbolaget West Fast Förvaltning. Ett 20-tal personer har dagligen sin utkomst i de småföretag som idag huserar i anläggningen.

I slutet av oktober 2023 har Kungsbacka vandrarhemmet fått ny ägare som kommer att driva vidare vandrarhemmet. 

Kungsbacka vandrarhem