Gruppvillkor

Följande information gäller i samband med bokning/reservation och ankomst:

Efter att bokningen är registrerad ser vi fram emot en namnlista och rumsfördelning, gärna per e-mail, i god tid innan ankomst. Detta för att vi skall veta hur ni tänkt, t.ex vid blandade rumstyper, och hur var och en av gruppmedlemmarna ska bo. Det gör sedan incheckningen smidig för alla.

Betalning/fakturering

Vi tar ut en anmälningsavgift på 30 % eller minst 1000 kr, senast 7 dagar efter bokning/reservation. Slutbetalning sker senast 30 dagar innan ankomst. Vid bokning nära ankomstdatumet görs betalningen vid ett tillfälle. Ni kan betala till vårt bankgiro nr 5727-9366, notera namn och ankomst datum på talongen.

Viktigt! Betalning måste ske inom föreskriven tid annars makuleras bokningen!

Incheckning

Incheckning sker mellan 18.00-21.00. Övrig tid måste ske efter överenskommelse.
Ledare checkar in gruppen och vi föredrar att övriga väntar utanför så länge. Sänglinne medtages eller kan hyras på vandrarhemmet. Städning ingår inte i priset utan gruppdeltagarna skall själva städa rent utrymmen man använt. Tjänsten kan dock köpas.(Ingår ej avtagning av sänglinne, det gör gästen själv.) Frukost serveras normalt mellan 8:00-10:00. Om tidigare frukost önskas vänligen meddela i god tid.

Enkla ordningsregler

Gruppen måste ha en ledare som också övernattar. Denne är ansvarig för att alla i gruppen känner till och följer ordningsreglerna. Vandrarhemmets personal har rätt att avvisa grupp som inte följer ordningsreglerna. VID EV SKADEGÖRELSE ÄR GRUPPEN ERSÄTTNINGSSKYLDIG.

Ordningsregler:

Lugn och ordning gäller i allt man gör.

Tystnad skall råda efter 22:00.

Det är absolut förbjudet att röka i huset eller ut genom fönster.

Det är inte tillåtet att använda berusningsmedel.

Avbokningsregler för gruppbokning/reservation

Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbokning (Gäller hela eller delar av gruppen.)

Vid avbokning 30-15 dagar före ankomst behålls anmälningsavgiften + 20% av fakturabeloppet av oss.

Vid avbokning 14-4 dagar före ankomst behålls anmälningsavgiften + 50% av fakturabeloppet av oss.

Vid avbokning 3-0 dagar före ankomst sker ingen återbetalning.

Vid avbokning av enstaka deltagare i gruppen tillåts en 10%-ig minskning av deltagarantalet fram till 3 dagar före ankomst.